Zamanda Geçmişe Yolculuk Neden Mümkün Değildir?

Zamanda Geçmişe Yolculuk Neden Mümkün Değildir?

Zaman yolculuğu herkesin merak ettiği ve istediği birşeydir. Bazısı geçmişe; bazısı geleceğe gitmeyi ister. Yani herkes zaman yolcusu olmak ister.

Geçmişe gidebilir miyiz?

Hızır hikayelerinden Doctor Who’ya uzanan geniş bilgi dağarcığımızda zaman yolculuğundan bahseder, dururuz. Zamanda ileriye (geleceğe) doğru yapılabilecek bir yolculuğun yapılabileceği bilimsel olarak doğrulanmıştır ama tam tersinin olamayacağı ve paradokslar doğuracağı belirtilmektedir.

Neden geçmişe yolculuk yapamayız?

Geçmişe yolculuğun imkansız olduğunu anlatmak için bilim insanları ve felsefeciler çalışmıştır. Algılayabildiğimiz fiziksel evrenin kuralları bize bunun olamayacağını açıklıyor. Bunu 3 Paradoks ile açıklayalım.

BüyükBaba (Dede) Paradoksu

Bilinen zaman yolcuğu paradokslarının en meşhuru dede paradoksudur. Paradoksun önermesi şudur;

Geçmişe gidip dedenizi öldürdünüz. Bu durumda sizin de asla var olamamanız gerekir ama var olmazsanız zaman makinesiyle geçmişe gidip dedenizi öldüremeyeceğiniz için dedeniz yaşayacak ve siz yine var olacaksınız ve bu durumda bir paradoksa sebep olacak. Siz Hem Ölü, Hem diri olacaksınız.

Ayakbağı Paradoksu (Bootstrap paradoksu)

Bu paradoksun ismi size anlamsız gelebilir ama anlatılmak istenen ayakkabı bağı ile ilgili olduğundan bu isim verilmiş. Kişinin kendi ayakkabı bağından kendisini tutarak havaya kaldırması durumundaki imkansızlığa dikkat çekmek için bu isim verilmiştir. Paradoksun temel fikri; geçmişe doğru bir zaman yolculuğu gerçekleşirse bilgiler ve nesneler hiç icat edilmeden var olabilecektir.

Zaman makinesini icat etmiş birinin, geçmişe giderek makinenin işleyişini geçmişteki kendisine anlatması sonrasında geçmişteki kendisi makineyi ilk icat ettiği tarihten daha önce icat etmiş olacaktır ki bu ikinci icat eden kişi daha geriye giderek bu makineyi dedesine anlatabilir. Böylece döngü başlar ve paradoks oluşur.

Kader Paradoksu

Kader Paradoksu, esas olarak neden sonuç ilişkisini bozmaktadır. Bu nedenle nedenselliği anlamlandırılamaz. Paradoksun meydana getirdiği döngünün bir yerinden başlayarak hikayeyi tekrar aynı noktaya getirirsiniz ve sonrasında hikayenin içerisinde neden olarak belirttiğiniz şeylerin aslında sonuç olabileceğini ve sonuç olanların da aslında neden olabileceğini görürsünüz.

Bugün karşınızda sizi öldürmek için bekleyen silahlı bir haydut belirdi. Elinde bir altıpatlar ile tetiği çekti çekecek. Fakat birden bu haydut vuruldu ve siz kurtuldunuz. Haydutu vuran kişiyi de göremediniz. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Artık evli, mutlu ve çocuklu birisiniz. Bir gün geçmişe açılan bir geçit keşfettiniz ve merakınızdan kafayı şöyle bir uzatıp bakmak istediniz. Bir de ne göresiniz. Gençliğiniz, gençliğiniz karşısında silahlı bir haydut ve hemen yanınızda bir silah. Silahınızı çektiniz ve kendinizi kurtarmak için haydutu vurdunuz. Bu durumda kendinizin hayatını kurtarmış oldunuz ve yeni bir döngü başlamış oldu.

Peki Zaman Makinası Hiçbir zaman icat edilmeyecek mi? Edilmedi mi?

Zaman bizim için düzlem ama böyle bir makinesi olan bir toplum için farklı olacağı kesin. Bu paradokslar yardımıyla geçmişe bir yolcuğuluğun şu anda bildiğimiz kurallara göre mümkün olmadığını, olsa da paradoksa neden olacağını anladık.
Gelecekte keşfi gerçekleştirilmiş olabilecek bir zaman makinesiyle günümüze neden gelinmediğinin anlaşılması sağlanabilir. Belki de icat edilmiş fakat sadece gözlemci olarak kalınabilen bir formu da sağlanmış olabilir.
İnsanoğlu için bir fantazi olan Zaman Yolculuğunun gerçek olup, olamayacağını bilemiyorum ama olduğunda büyük şeyler değiştirecek olacağı kesin.