Yıllık izin hakkı nasıl kazanılır?

Yıllık izin hakkı nasıl kazanılır?

Yıllık izne hak kazanabilmek için neler yapılması gerekmektedir, hukuki boyutu nedir, Hangi izinler yıllık izinden mahsup edilemez.

Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma

Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. Bunun için işçinin iş sözleşmesine dayanarak bir işte ücret karşılığı çalışması gerekir.
Yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dâhil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir.
İzne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 3 parçaya bölünebilir.

Yıllık İzin Hakkında Diğer Konular

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Diğer bir ifadeyle yıllık izin iş günü olarak verilir.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim süresi ile işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
İşçinin yıllık ücretli izin kullandığını işveren kanıtlamak zorundadır. Bu nedenle işverenler, işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi düzenlemelidir.

Yıllık İzin Süresinin Tespiti

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık İzin Süresi Kaç Gündür?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  • Bir yıldan beş yıla (1-5 Yıl) kadar (beş yıl dâhil) olanlara (14 Gün) on dört günden,
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan (6-14 Yıl) az olanlara (20 Gün) yirmi günden,
  • On beş yıl (dâhil) ve (15 Yıl ve Fazlası) daha fazla olanlara (26 Gün) yirmi altı günden az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi (20 Gün) yirmi günden az olamaz.