PHP’de döngüyü sonlandırmak, devam ettirmek (Continue, Break)

PHP’de döngüyü sonlandırmak, devam ettirmek (Continue, Break)

Bu konumuzda döngüyü sonlandırmak ve devam ettirmeye yarayan Break ve Continue kullanımını göreceğiz.

PHP, bize kocaman bir kütüphane sunmakta ve bu kütüphane içinde kodlar dolu, işte bizde bunları elden geldiğince yeni PHP Coder’lara anlatmaya çalışıyoruz. 

Break Nedir?

Break, döngüyü sonlandırmaya yarar. Break kodunu daha çok Switch fonksiyonunda kullanırız. Break yazıldığında döngü sonlanır, yani döngünün devamı çalıştırılmaz.

Continue Nedir?

Continue,  döngüyü devam ettirmek veya sırayı atlamak için kullanılır.

Peki Break’i nasıl kullanırız?

Bu iki kodu anlamak için örneklerle açıklamak sanırım daha iyi olacaktır. Şimdi aşağıdaki örneği güzel inceleyelim.

<?php
// Bu örnekte sayı saydırıyoruz
$sayisay = 0; // sayım 0 dan başlayacak
$kacakadar = 10; // 10 a kadar devam edecek
$benimistegim = 5; // Ben 5 e kadar saymasını istiyorum
while ($sayisay <= $kacakadar) { // normal döngü başlıyor
if (isset($benimistegim)) { // benim isteğim var mı diye kontrol ediyor
// isset komutu değişkenin varlığını doğrular
if($sayisay == $benimistegim){ // sayisay 5 e geldi
echo "sayi 5 oldu, artık dur<br />";
break; // döngüyü durdurduk
}
}
echo "Sayıyorum ".$sayisay."<br />"; // sayım arttırılarak gidiyor
$sayisay++; // sayisay ++ ile 1 arttırılıyor ve while döngüsü başa dönüyor
}

Break‘in kullanımı While döngüsüyle gördük. Eğer $benimisteğim değişkeni tanımlıysa döngü 5 e kadar sayıp, duruyor. Yoksa Sayıyorum deyip, o satırı hiç görmeden 0’dan 10’a kadar devam ediyor. Şimdi de Continue‘yu görelim.

Continue Nasıl kullanırız?

<?php
// sayisay’a 0 ile başlayıp, 10a kadar sayacak
for ($sayisay = 0; $sayisay <= 10; $sayisay++)
{
if ($sayisay == 7) // sayisay 7 ye geldi
{
continue; // Bu komutla birlikte bu seferki döngü atlanıyor
}
echo "Sayı ".$sayisay."<br />"; // Kodu çalıştırdığınızda Sayı 7 görünmeyecek
// Çünkü yukarıdaki if koşulu ile atlandı
}

Yukarıdaki örnekle de Continue nin nasıl çalıştığını sanırım, tam anlamıyla anladık. Örneğimizde $sayisay 7 e eşitlendiğinde o döngüyü atlıyor, birşey yazdırmıyor ve döngünün bir sonraki turunu atmasına izin veriyor.

Sonuç

Şu anda bu komutları nerede kullanacağınızı tam olarak kavrayamamış olsanızda, bir projenizde bu tip birşey aradığınızda, bunun Break ile Continue olabileceği aklınızın bir köşesine kazındı, Sağlıcakla Kalın.