PHP’de Diziyi (Array) Print_r ile Yazdırma

PHP’de Diziyi (Array) Print_r ile Yazdırma

Php’de diziler ile daha önceki yazılarda tanışmıştık. Bu yazıda dizilerde in_array kullanımı öğreneceğiz.

Bu fonksiyon bir dizideki tüm elemanları ve anahtarları dizinin yapısı ile birlikte yazdırır. Bu fonksiyon ile dizinin yapısının nasıl oluştuğunu rahatlıkla görebiliriz.

Normal kullanımda dizi değişkenleri küme olarak düzgün bir şekilde yazdırmak için döngü içinde kullanıp her bir elemanı ayrı ayrı yazdırırız.

Tüm bu işlemler için print_r fonksiyonu tek başına yetecektir.

$eddizi = array("internet","web","teknoloji");
$eddizi[] = "yeni dizi elemanı";
echo '<pre>';
print_r($eddizi);
echo '</pre>';

<pre>…</pre> nerden çıktı diyorsanız onu dizinin çıktısının daha iyi görünmesi için koydum. Onsuzda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Array
(
[0] => internet
[1] => web
[2] => teknoloji
[3] => yeni dizi elemanı
)