PHP’de Dizileri (Array) Saymak ve Sıralamak

PHP’de Dizileri (Array) Saymak ve Sıralamak

Php derslerimize devam ediyoruz, bu yazıda dizileri (array) saymayı, sıralamayı nasıl yapacağımızı ve kullanımını göreceğiz.

Php’de dizilerin değerlerini saymak, sıralamak için hazır fonksiyonlar bulunur. Bunlar elemanın değerine yada anahtarlarına göre çalışırlar.

Diziyi Saymak, Eleman Sayısını Bulmak

Dizide kaç eleman olduğunu bulmak için count() fonksiyonunu kullanırız.

$eddizi = array("internet", "web", "teknoloji");
echo count($eddizi);
// Sonuç 3 olur

Diziyi Sıralamak (Sort, Asort, Ksort vb.)

Dizileri iki türde sıralayabiliriz. İlki anahtara göre, ikincisi değere göre sıralama;

<?php
$eddizi = array("ed1","ed2","ed3");
$eddizi[]="ed2,5";
// dizimize yeni eleman ekledik
sort($eddizi);
// sort ile diziyi alfabetik olarak yeniden sıraladık
echo '<pre>';
print_r($eddizi);
echo '</pre>';
?>

Diziler normalde yeni eklenen elemanları sona atar. Bizde bu örnekte ilk önce dizimizi oluşturduk sonra ona yeni bir eleman atadık (Bu noktada yeni eleman “ed2,5” sıranın sonuna atıldı) Yani sort fonksiyonunu kullanmadan önce çıktı alsak sıralama aşağıdaki gibi olacaktı.

Array
(
[0] => ed1
[1] => ed2
[2] => ed3
[3] => ed2,5
)

Ama biz kodu orada bitirmedik ve sort ile diziyi yeniden sıraladık. O yüzden çıktımızda aşağıdaki gibi oldu.

Array
(
[0] => ed1
[1] => ed2
[2] => ed2,5
[3] => ed3
)

Sanırım şimdi Dizi sıralamayı da kavramış olduk.

Dizi Sıralamak için Kullandığımız Fonksiyonlar ve Açıklamaları

Sıralama fonksiyonlarının kısa açıklamaları aşağıdadır, hepsinin kullanım şekli yukarıdaki örnekteki gibidir;

sort(); ve rsort();

Diziyi elemanların değerlerine göre alfabetik olarak sıralar, Dizinin anahtarlarını yeni sıralamaya göre düzenlerler. sort ile düz alfabetik sıralama, rsort ile ters alfabetik sıralama yapılır.

asort(); ve arsort();

Diziyi eleman değerlerinin alfabetik sıralamasına göre düzenler ama anahtarları değiştirmezler. Düz sıralama için asort, ters sıralama için arsort kullanılır.

ksort(); ve krsort();

Diziyi elemanların anahtar değerlerine göre sıralar ve anahtarları değiştirmezler. ksort artan sıralama, krsort azalan sıralama yapar.