PHP’de Array (Dizi) Sıralamak, Sort, Asort Kullanımı

PHP’de Array (Dizi) Sıralamak, Sort, Asort Kullanımı

Bu konu dizi sıralamaktan öte dizide iki eleman arasına yeni bir eleman eklemeyi de bizlere öğretiyor

Php’de dizileri sıralamak için kullandığımız hazır fonksiyonlar mevcuttur. Bunlar elemanın değerine yada anahtarlarına göre çalışırlar.

<?php
$degredizi = array("degre1","degre2","degre3");
$degredizi[]="degre2,5";
// dizimize yeni eleman ekledik
sort($degredizi);
// sort ile diziyi alfabetik olarak yeniden sıraladık
echo '<pre>';
print_r($degredizi);
echo '</pre>';
?>

Diziler normalde yeni eklenen elemanları sona atar. Bizde bu örnekte ilk önce dizimizi oluşturduk sonra ona yeni bir eleman atadık (Bu noktada yeni eleman “ilgisel2,5” sıranın sonuna atıldı) Yani sort fonksiyonunu kullanmadan önce çıktı alsak sıralama aşağıdaki gibi olacaktı.

Array
(
[0] => degre1
[1] => degre2
[2] => degre3
[3] => degre2,5
)

Ama biz kodu orada bitirmedik ve sort ile diziyi yeniden sıraladık. O yüzden çıktımızda aşağıdaki gibi oldu.

Array
(
[0] => degre1
[1] => degre2
[2] => degre2,5
[3] => degre3
)

Sanırım şimdi Dizi sıralamayı da kavramış olduk.

Dizi Sıralamak için Kullandığımız Fonksiyonlar ve Açıklamaları

Sıralama fonksiyonlarının kısa açıklamaları aşağıdadır, hepsinin kullanım şekli yukarıdaki örnekteki gibidir;
sort(); ve rsort();

Diziyi elemanların değerlerine göre alfabetik olarak sıralar, Dizinin anahtarlarını yeni sıralamaya göre düzenlerler. sort ile düz alfabetik sıralama, rsort ile ters alfabetik sıralama yapılır.

asort(); ve arsort();

Diziyi eleman değerlerinin alfabetik sıralamasına göre düzenler ama anahtarları değiştirmezler. Düz sıralama için asort, ters sıralama için arsort kullanılır.
ksort(); ve krsort();

Diziyi elemanların anahtar değerlerine göre sıralar ve anahtarları değiştirmezler. ksort artan sıralama, krsort azalan sıralama yapar.

İşte diziler ve onları sıralamak için bilmemiz gereken fonksiyonların tamamı burada. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın.