PHP Veri Tipleri Nelerdir?

PHP Veri Tipleri Nelerdir?

Bu yazıda PHP’deki veri tiplerine değineceğiz ve bunların neler olduğunu birlikte göreceğiz.

Bir değişkenin tipi içinde depolanan veri tipiyle belirlenir. Php’de farklı veriler, farklı veri tipleri içerisinde depolanabilir. Php açısından dünyada aşağıdaki veri tipleri mevcuttur.

  • Integer –> Tam sayılar için kullanılır (5, 123, 456 gibi)
  • Float (Double) –> Gerçek sayılar (veya kayan noktalı sayılar) için kullanılır (1.5 , 234.21 gibi)
  • String –> Alfanümerik veri tipleri için kullanır. (ilgisel, site gibi)
  • Boolean –> True ve False değeri için kullanılır. Mantıksaldır. (TRUE, FALSE veya 1 , 0 gibi)
  • Object –> Nesne veri tipi için kullanılan isimdir. (Bu tip ileride ayrıca anlatılacaktır)
  • Array –> Dizi veri tipi için kullanılan isimdir. (Bu tip ileride ayrıca anlatılacaktır)

Php’deki veri tiplerimiz bunlardır. Ezberleyene kadar yukarıdaki tabloyu bir yere yazarak gözünüzün önünde tutabilirsiniz.

Veri Tipini Öğrenme / Değiştirme

Eğer bir değişkenin veri tipini bilmiyor ve öğrenmek istiyorsak aşağıdaki gibi yapmalıyız.

<?php
$deger = "degre";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür

Yukarıda gördüğümüz gibi gettype() ile $deger in veri tipini öğreniyoruz. Eğer ekrana basılmasını istiyorsak echo ifadesini kullanıyoruz.

Değişkenin Veri tipini değiştirmek istiyorsak aşağıdaki gibi yapmalıyız.

<?php
$deger = "123bar";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür
settype($deger,"integer");
echo gettype($deger); // Integer sonucunu döndürür ve değişken 123 olur.
echo $deger;
$deger2 = TRUE; // değişkene Boolean tipinde bir değer atadık.
settype($deger2,"integer");
echo gettype($deger2); // Integer sonucunu döndürür
echo $deger2; // değişken TRUE yerine 1 olur.

Yukarıdaki örneği açıklarsak ilk önce $değer değişkenine 123bar değerini verdik ve o anki veri tipini görüntüledik.

Sonra $deger değişkeninin veri tipini integer yaptık ve bunu yeniden yazdırdığımızda integer sonucunu ve $deger in 123 olarak değiştiğini gördük.

Devam eden örnekte $deger2 değişkenine Boolean veri tipinde TRUE değerini atadık. Veri tipini integer yaptık ve veri tipini ve $deger2‘yi bastırdığımızda integer veri tipini ve 1 değerini gördük.

Bu ikinci örnekte Boolean’ın nasıl değiştiğini görmenizi istedim.

Sonuç

Bu yazıda da Php’deki veri tiplerini, değişkenimizdeki veri tiplerini öğrenmeyi ve bu veri tiplerini değiştirmeyi öğrendik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla Kalın.