PHP Sabit Kullanımı

PHP Sabit Kullanımı

Sabitler, betik çalıştırıldığı sırada değiştirelemeyen değerlerdir ve geleneksel olarak büyük harflerle yazılırlar. Şimdi sabitleri yakından inceleyelim.

Bir sabit basit bir değere verilen isimdir. İsminden de anladığımız gibi betik çalıştırıldığında bu değer değiştirilemez (Çünkü sabittir) Sabitler, öntanımlı olarak büyük-küçük harfe duyarlıdır. Geleneksel olarak sabit isimleri daima büyük harflerle yazılır.

Bir sabiti nasıl tanımlamamız gerektiğini öğrenmek isteyenler aşağıdaki örneğe göz atsınlar.

<?php
define("SABIT_DEGER", deger);
?>

Yukarıda gördüğünüz örnekte define ile sabitimizi tanımlamaya başlıyoruz. SABIT_DEGER sabitimizin ismi oluyor deger ise sabitimize atayacağımız değer oluyor.

Aşağıdaki örneklerden sabitin ne şekilde olması ve ne şekilde olmaması gerektiğini görebilirsiniz.

<?php
// Geçerli sabit isimleri
define("SABIT", "ilgisel");
define("SABIT2", 2009);
define("SABIT_DEGER", "ilgisel com 2009");

// Geçersiz sabit isimleri
define("2SABIT", "ilgisel");

// Aşağıda gösterdiğimiz sabit tipi geçerli olmasına rağmen kullanılmamalıdır.
// PHP bir gün betiğinizin çalışmasını bozacak bir
// sabit kullanmaya karar verebilir.
define("__SABIT__", "ilgisel");
?>

Bunun dışında bir değişkenin tanımlı olup olmadığını öğrenmek için defined() fonksiyonunu kullanırız.

define("SABIT", "ilgisel");
if (defined("SABIT")) {
echo ("Sabit değer daha önce tanımlandı");
}