Php Array (Dizilerde) Kullanılan Diğer Fonksiyonlar

Php Array (Dizilerde) Kullanılan Diğer Fonksiyonlar

Bu yazıda Php’de Array hakkında diğer fonksiyonların ne işlere yaradığına kısaca değineceğim.

Bu yazıda PHP’de Array ler ile beraber kullanılan count, array_merge, array_count_values ve array_sum fonksiyonlarına değineceğim.

Count() Fonksiyonu

Dizideki eleman saysını verir. Kullanımı basittir.

$degredizi = array("degre1","degre2","degre3");
echo count($degredizi);
// Dizideki eleman sayısını ekrana basar

Array_merge() Fonksiyonu

İki dizinin elemanlarını birleştirerek tek dizide toplamak için kullanılır.

$degredizi = array("degre1","degre2","degre3");
$degredizi2 = array("degre10","degre6");
$dizitopla = array_merge($degredizi,$degredizi2);

// $dizitopla dizisinin Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır

degre1
degre2
degre3
degre10
degre6

Array_count_values() Fonksiyonu

Dizide aynı değere sahip kaç eleman olduğunu saymak için kullanılır.

$degredizi = array("degre1","degre2","degre3","degre1","degre2");
$diziaynideger = array_count_values($degredizi);
echo $diziaynideger["degre2"];

// $degredizi dizisinde kaç tane degre2 değerini olduğunu
// sayıp ekrana bastırdık. Çıktısı Aşağıdaki gibi olacaktır

2

Array_sum() Fonksiyonu

Dizideki elemanlar sayısal veriler ise bu değerlerinin toplamlarını vermeye yarar.

$degresayisaldizi = array(1,4,3,5);
$dizisayisaltoplam = array_sum($degresayisaldizi);
echo $dizisayisaltoplam;

// Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

13

PHP’deki diğer Array fonksiyonları da bunlar. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sağlıcakla Kalın.