Neden Türk Lirasına (TL ye) İsmet İnönü’nün resmi kondu?

Neden Türk Lirasına (TL ye) İsmet İnönü’nün resmi kondu?

Bu sorunun cevabını Can Ataklı zamanında oldukça güzel şekilde açıklayarak vermiştir.

Onun bahsettiğine göre Türk Lirası’ndaki Atatürk Resmi kanunla sonradan konmuştu.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani ilk başta Türk parası basılacağı zaman “Paranın üzerine Cumhurbaşkanı’nın resmi olur” kuralı koyulmuştu.

İsmet İnönü cumhurbaşkanı olduğu zaman doğal olarak bu kanun çerçevesinde paranın üzerine o anki Cumhurbaşkanı’nın resmi kondu ama bu kanun Atatürk’ün ölümünden sonra sorun yarattı ve her değişen cumhurbaşkanı ile yeniden para basılacak olması da kanunun değişmesinin gerektirdiğini gösterdi.

Son olarak Türk Lirası’nın ön yüzünde Atatürk resmi olması tek ve kalıcı çözüm olarak benimsenip, Türk Lirası’nda Cumhurbaşkanı’nın değil Atatürk’ün resminin olması kanunla kesinleştirildi.