HTML’de Özel Karakter Kullanımı

HTML’de Özel Karakter Kullanımı

HTML’de Özel Karakterler konusuna giriş yapıyoruz. HTML’de Özel Karakter kullanımı ve Özel Karakterler Nedir bunu öğrenelim.

Bazı karakterler HTML‘de farklı anlamlara gelmektedir. Örneğin (<) karakteri bir HTML etiketinin başladığını bize söyler ve bunu HTML sayfamız içinde düz metin olarak kullanamayız. Böyle durumlarda özel karakterler işimize yarar.

Bir öze karakter üç kısımdan oluşur;

  • bir ampersand (ve) (&) işareti
  • bir belirteç ismi veya # işaretiyle birlikte ASCII kodu
  • Bir noktalı virgül (Özel karakter sonunu belirtir)

Bir numara yerine isim bloğu kullanılmasının avantajı bu kodların bu şekilde daha rahat hatırlanmasıdır. Dezavantajıysa piyasadaki tüm tarayıcılar tam olarak bu karakterleri desteklememektedir.

Özel karakterler büyük/küçük harfe duyarlıdır. Bu olaya dikkat ediniz.

Birden Fazla Boşluk Bırakmak

HTML etiketleri içinde 2 kelime arasında 20 kere boşluk bıraksanız dahi bunlardan sadece 1 tanesi dikkate alınır. Eğer birden fazla boşluk bırakmak istiyorsanız &nbsp; (non-break-space) özel karakterini kullanmanız gerekir.

 

Sonuç Açıklama Kullanım
(Boşluk) Boşluk verir &nbsp;
< Küçüktür işareti &lt;
> Büyüktür işareti &gt;
& Ve işareti &amp;
Çift Tırnak &quot;
Tek Tırnak &#39;
× Çarpma işareti &times;
÷ Bölme işareti &divide;
® Kayıtlı Marka &reg;
© Copyright İşareti &copy;