HTML Özellikler / Parametreler

HTML Özellikler / Parametreler

HTML’in özellikleri ve parametreleri hakkında giriş tadında güzel ve kısa bir yazıda sizlerin karşısındayım.

Parametreler, HTML öğelerine ek özellikler eklenmesini sağlar. Bu tür ek özellik ve stil iyileştirmelerini aslında CSS ile yapacağız ama şimdilik basit şekilde HTML içindeki bu parametreleri de görelim.

HTML Etiket Nitelikleri

HTML etiketleri parametrelere sahip olabilir.

Parametreler her zaman ozellik=”deger”  şeklinde yazılır. Parametreler daima başlangıç etiketi içerisinde belirtilir.

Parametre Örnekleri

<h2 align=”center”> örneğiyle h2 başlığını ortalayacağını belirttik. ( align=”center” )

<table border=”0″> örneğiyle tablonun kenarlarının olmayacağını belirttik. Table’ın kullanımını daha sonra göreceğiz.

<body bgcolor=”orange”> örneğiyle Body’e orange (Turuncu) renk arka plan belirttik. bgcolor; Background-color anlamına gelir.

Bu konuya CSS altında oldukça fazla değineceğiz ve bu örnekleri çeşitlendireceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.