Bir Telegram kanalına kolay yoldan mesaj gönderme

Bir Telegram kanalına kolay yoldan mesaj gönderme

Bugün bir Telegram kanalına nasıl mesaj gönderileceğini pratik örneklerle göreceğiz.

Bunu yapabilmek için önce şunları yapmanız gerekir:

  • Bir Telegram genel kanalı oluşturun
  • BotFather aracılığıyla bir Telegram BOT oluşturun
  • Botu kanalınızda yönetici olarak ayarlayın

Yukarıdakileri yaptığınız takdirde, şimdi aşağıdaki URL’deki Telegram BOT API’sine bir HTTP GET isteği göndererek kanalınıza mesaj gönderebilirsiniz:

https://api.telegram.org/bot[BOT_API_KEY]/sendMessage?chat_id=[MY_CHANNEL_NAME]&text=[MY_MESSAGE_TEXT]
  • BOT_API_KEY , botunuzu oluşturduğunuzda BotFather tarafından oluşturulan API Anahtarıdır.
  • MY_CHANNEL_NAME , kanalınızın tanıtıcısıdır (ör. @my_channel_name)
  • MY_MESSAGE_TEXT , göndermek istediğiniz mesajdır (URL kodlu)
$apiToken = "my_bot_api_token"; 

$data = [ 
    'chat_id' => ' @my_channel_name ', 
    'text' => 'Merhaba dünya!' 
]; 

$response = file_get_contents("https://api.telegram.org/bot$apiToken/sendMessage?" . http_build_query($data) );
// Sonuçla istediğini yap

Umarım bu önemsiz örnekler faydalı olabilir ve herhangi birinizin Telegram Bot API dünyasını keşfetmeye başlamasını sağlar.