Ateş ve Nabız Takibi

Ateş ve Nabız Takibi

Ateş ve Nabız takibi hakkında zamanında yaptığım bir dersten notlar

Ateş ölçümü

Bulaşıcı hastalıklarda da hastalığın en önemli belirtisi hastanın ateşiyle nabız denilen kalp atış sayısında görülür. Çünkü bunlar, enfeksiyon durumunda hemen değişir. “beden termometresi” ile hastanın ateşi, belirli aralıklarda ölçülmelidir.

Ölçüm için klasik termometre ya da dijital termometre, yetişkinlerde koltuk altına, kasığa ya da dil altına konulur. Bebeklerde makattan ölçmek daha uygun olur.

Sağlıklı bir insanın ateşi, koltuk altı ve kasıkta 36,5°C, ağızda 37°C, makattan ölçüldüğünde 37,5°C dolayında olur. Ateşin 37,5°C’tan fazla olması yüksek ateş sayılır.

Hastanın ateşini beden termometresiyle ölçmek için yapılacak işler sırasıyla şunlardır:

Termometre alkole batırılmış pamukla ya da önce sabunlu suya, sonra temiz suya batırılmış pamukla silinir. Bu arada termometrenin cıvalı ucundan tutmamak gerekir.

Termometrenin cıva düzeyi 35°C’un üzerindeyse termometre üst ucundan iki parmakla tutulur. Hafif hafif sallayarak 35°C’a inmesi sağlanır.
Ateş, koltuk altından ya da kasıktan ölçülecekse önce buralar kuru bir bezle silinir. Termometrenin cıvalı ucu koltuk altına ya da bacaklar hafifçe toplanarak kasığa yerleştirilip 5 dakika tutulur. Ateş, ağızdan ölçülecekse termometrenin cıvalı ucu dil al tına yerleştirilip ağız hafifçe kapatılarak termometre dudaklarla tutulup 3 dakika beklenir. Ateş makattan ölçülecekse bebek sırt üstü yatırılıp iki bacağı bir elle tutularak yukarı kaldırılır. Termometrenin sadece cıvalı ucu makata batırılıp 1 – 2 dakika sonra alınır.

Termometre, cıvalı ucuna dokunmadan sayılar kendimize gelecek şekilde göz hizasında tutularak okunur. Okunan ateş, hasta izleme fişine yazılarak termometre temizlenip yerine konulur. Yapılan ölçümlerde hastanın ateşi yüksek çıkıyorsa durumu hekime bildirmek gerekir.

Nabız (kalp atış sayısı) ölçümü: Bulaşıcı hastalıklarda nabzı sürekli izlenmelidir. Kalbin, atardamarlarda hissedilir atış sayısı olan nabız, enfeksiyonlara bağlı olarak artar ya da azalır. Nabız sayıları, yaşa ve bazı yaşlarda cinsiyete göre değişir. Bu sayılar sabit olmayıp kişiden kişiye değişmektedir.